Kurser

Home Up Konfliktmanagement

 

 

Kurserne tilrettelægges i forskellige varianter, hvor indlæringsgraden er væsentlig afhængig af kursets varighed. Efter kurset er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål telefonisk eller pr. e-mail.

Konstruktiv Konfliktmanagement

De fleste mennesker støder på konflikter. Det kan være konflikter internt på arbejdspladsen eller i forhold til omverdenen eller også privat. Konflikter kan som regel løses, men det er ikke altid den enkelte ved, hvordan det skal gribes an. Uløste eller dårligt løste konflikter kan ødelægge relationer, medføre ressourcetab, skabe dårligt arbejdsklima og medføre dårligere arbejdsresultater.

Praktiske oplysninger

I kurserne veksles der mellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og gruppediskussioner.

 I de længerevarende kurser arbejdes der med deltagernes personlige cases, hvor deltagerne arbejder med sig selv og deres forhold til andre.

 Kurserne kan tilrettelægges i forskellige varianter, hvor indlæringsgraden er væsentlig afhængig af kursets varighed. Efter kurset er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål telefonisk eller pr. e-mail.

Kurserne tilrettelægges efter kundens behov. Indtil nu har jeg holdt kurser af følgende art:

 Kort Workshop 2 - 4 timer

1-dags workshop 6 - 8 timer

2 - 3-dags grundkursus à 12 - 18 timer

2-dags fortsætterkursus à 12 timer

4 - 5-dags kursus 24 - 30 timer

Betaling

 Som betaling charger jeg 980 kr. i timen ex. moms. Ved kurser på mindre en dag, charger jeg 50% af timelønnen for rejsetiden, dog max. 1500 kr.