Test din konflikt-stil

(Denne test er inspireret af Thomas-Kilmann - Konfliktmodellen)

Ved at gennemføre denne test kan du få en større bevidsthed om din måde at klare konflikter på. Konfliktsituationer er situationer, hvor 2 personers interesser ser ud til at være uforenelige. I sådanne situationer kan vi beskrive en persons adfærd i forhold til to aspekter:

Disse to grundlæggende aspekter indgår i definitionen af 5 forskellige adfærdsmønstre som bruges i konflikter.

 Disse 5 konflikt-adfærdsmønstre er vist nedunder.

1) ”undvigende/udsættende” betyder at trække sig tilbage:

 2) ”konkurrerende” betyder at tvinge, selvom det er på bekostning af andre:

3) ”forligende - tilpassende” betyder at man udglatter, beroliger:

 4) “kompromis-søgende” betyder at man deler kagen i midten:

 5) "samarbejdende” betyder udforskende, problem-løsende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes ikke nogen "rigtige" svar i denne test

Om vi opnår det vi ønsker, afhænger af situationen og vores evne til at løse den. Det er usandsynligt at vi kun har en måde til at tackle konflikter på. Vi er måske bedre til at anvende nogle metoder og bruger dem derfor mere end andre metoder, afhængig af vores temperament og erfaring.

Udfyld nedenstående test som det føles bedst. Dit resultat er altid kun et øjebliksbillede og skal ikke ses som ”sandheden”,  men som et fingerpeg om din foretrukne konfliktstil.

Tænk over en situation hvor du synes at dine ønsker er forskellige fra en anden persons ønsker. Hvordan reagerer du normalt i sådanne situationer? Tænk for eksempel på en konflikt som du havde med dine forældre, venner, kollegaer osv.

I det følgende ser du 2x30 sætninger parvis, som beskriver reaktioner. Vælg enten A eller B som det udsagn som passer bedst til dig. Hvis du synes at hverken A eller B passer til dig, så vælg alligevel den der passer bedst til dig. Vær opmærksom på, at ordet ”andre” i de følgende spørgsmål betyder den person, du har en konflikt med. Vær spontan i dine svar.

1.

A. Når der skal løses et problem overlader jeg ind imellem ansvaret til andre.

B.  I stedet for at forhandle om de ting vi er uenige om, prøver jeg at fremhæve de ting som vi er enige om.

2.

A.  Jeg prøver at finde en kompromisløsning.

B.  Jeg prøver at tage højde for alle interesser, både den anden persons og mine egne.

3.

A.  Jeg prøver normalt at opnå mine mål.

B.  Det sker at jeg prøver at tage hensyn til den andens følelser og at bevare vores gode forhold.

4.

A. Jeg prøver at finde en kompromisløsning.

B. Jeg opgiver nogle gange mine egne ønsker til fordel for den andens ønsker.

5.

A. Jeg søger konsekvent den andens hjælp for at finde en fælles løsning.

B.  Jeg prøver at gøre hvad der er nødvendigt for at undgå unødvendige konflikter.

6.

A.  Jeg prøver at undgå at det bliver ubehagelig for mig selv.

B.  Jeg prøver at få mit standpunkt igennem.

7.

A.  Jeg prøver at udsætte sagen indtil jeg har haft tid til at tænke over det.

B.  Jeg giver mig på nogle punkter for at komme igennem på andre punkter.

8.

A.  Jeg prøver normalt at opnå mine mål.

B.  Jeg prøver at synliggøre interesser og synspunkter lige fra starten.

9.

A. Jeg føler, at det ikke altid er værd at bekymre sig om  uenigheder.

B.  Jeg gør mig umage for at få min vilje.

10.

A.  Jeg prøver normalt at nå mine mål.

B.  Jeg prøver at finde en kompromisløsning.

11.

A.  Jeg prøver at synliggøre interesser og synspunkter lige fra begyndelsen.

B.  Det sker at jeg prøver at tage hensyn til den andens følelser og at bevare vores forhold.

12.

A.  Jeg undgår ind imellem at indtage et standpunkt, som kunne skabe konflikter.

B.  Jeg lader den anden beholde nogle af sine standpunkter hvis han lader mig beholde nogle af mine.

13.

A. Jeg foreslår et kompromis.

B.  Jeg presser på for at få min sag igennem.

14.

A. Jeg fortæller den anden om mine ideer og spørger ham om hans.

B.  Jeg prøver at forklare logikken og fordelene ved mit standpunkt.

15.

A.  Det sker at jeg prøver at tage hensyn til den andens følelser og at bevare vores gode forhold.

B.  Jeg prøver at gøre alt for at undgå en konflikt.

16.

A.  Jeg prøver ikke at såre den andens følelser.

B.  Jeg prøver at overbevise den anden om fordelene ved mit standpunkt.

17.

A.  Jeg prøver normalt at nå mine mål.

B.  Jeg prøver at gøre alt hvad jeg kan for at undgå unødvendige konflikter.

18.

A.  Hvis det gør den anden glad, kan det være at jeg lader ham beholde sin mening.

B.  Jeg lader den anden beholde nogle af sine standpunkter hvis han lader have mig nogle af mine.

19.

A. Jeg prøver at synliggøre interesser og synspunkter lige fra starten.

B. Jeg prøver at udsætte sagen indtil jeg har haft tid til at tænke over det.

20.

A.  Jeg prøver lige med det samme at arbejde mig igennem uenighederne.

B.  Jeg prøver at finde en fair kombination af at vinde og at tabe for begge parter.

21.

A.  Når jeg går i gang med forhandlinger, prøver jeg at tage højde for den andens ønsker.

B.  Jeg kan bedst lide at diskutere problemet direkte.

22.

A.  Jeg prøver at finde et standpunkt som ligger mellem den andens og mit.

B.   Jeg forsvarer mine ønsker.

23.

A.  Jeg er meget optaget af at indfri alle vores ønsker.

B.  Når der skal løses et problem overlader jeg ind imellem ansvaret til andre.

24.

A.  Hvis det ser ud, som om det er meget vigtigt for den anden at beholde sit standpunkt, vil jeg prøve at komme hans ønske i møde.

B.  Jeg prøver at få den anden til at gå ind på et kompromis.

25.

A. Jeg prøver at forklare logikken og fordelene ved mit standpunkt.

B. Når jeg går i gang med forhandlinger, prøver jeg at tage hensyn til den andens ønsker.

26.

A. Jeg foreslår et kompromis.

B. Jeg er næsten altid interesseret i at tilgodese alles ønsker.

27.

A.  Jeg prøver nogle gange at undgå standpunkter som kunne skabe uenigheder.

B.  Hvis det gør den anden glad, kan det være at jeg lader den anden beholde sin mening.

28.

A. Jeg prøver normalt at nå mine mål.

B.  Jeg søger normalt den andens hjælp for at finde en løsning.

29.

A.  Jeg foreslår et kompromis.

B.  Jeg føler, at uenigheder ikke altid er værd at bekymre sig over.

30.

A. Jeg prøver ikke at såre andres følelser.

B. Jeg deler altid problemet med den anden så vi kan finde en løsning.
 
 

Tolkning af dit resultat:

Undvigende - Udsættende

Anvendes:

§         Når du vil udsætte en diskussion til senere. Du kan vælge at udsætte, når du mangler information eller hvis du prøver at se, om problemet ikke løser sig selv med tiden.

§         Vælg strategien når menneskene er ved at gå op i en spids og når en fornuftig diskussion midlertidig ikke er mulig.

§         Når en sag er triviel og kun af midlertidig betydning, eller når andre vigtigere emner presser på.

§         Eller også hvis du kan se, at du ikke har nogen realistisk chance for at vinde din sag.

§         Når andre kan løse konflikten mere effektiv

Hvis du har skoret højt:

§         Når der bruges en masse energi på at være forsigtig og at undgå sager, kan det være et tegn på at sagerne nu skal konfronteres og skal løses. Hvis en konflikt forsinkes for længe, kan den blive til en meget større konflikt.

§         Hvis du bruger det for tit kan det se ud, som om du undviger

Hvis du har skoret lavt:

§         Sker det, at du sårer folks følelser eller ophidser til fjendtligheder?

§         Føler du dig ofte plaget og overvældet af mange emner? Det kan være du skal bruge mere tid på at prioritere – afgøre hvilke emner der er relativt uvæsentlige

 Konkurrerende

Anvendes:

§         Når hurtige afgørende handlinger er krævet. f.eks. i nødstilfælde, hvor der ikke er mulighed til at diskutere

§         Benyt denne strategi f.eks. når du vil holde fast som i etiske sager.

Hvis du har skoret højt:

§         Måske har de mennesker i din omgivelse fundet ud af, at det er uklogt at være uenig med dig, og er holdt op med at prøve at påvirke dig. Det afskærer dig af fra information.

§         Hvis du bruger denne strategi for meget kan det være at du bliver anset som egoist.

Hvis du har skoret lavt:

§         Føler du dig ofte magtesløs i situationer?

§         Er du ikke klar over den magt du har eller har du det dårligt med at bruge den?

§         Det kan forhindre dig i at være effektiv og kan reducere din indflydelse.

 Tilpassende

Anvendes:

§         Når du opdager at det er dig der tager fejl – at lade et bedre synspunkt blive hørt, for at lære af andre og for at vise at du er rimelig.

§         At bygge et godt forhold med henblik på senere emner der er vigtige for dig.

§         Når det handler om at affinde sig med kendsgerninger som er udenfor din kontrol.

Hvis du har skoret højt:

§         Fornemmer du, at dine egne ideer og interesser ikke får den nødvendige opmærksomhed som de fortjener?

§         At bøje sig for meget for andres interesser kan berøve dig din indflydelse, respekt og anerkendelse.

§         Det berøver også organisationen af dine potentielle bidrag

Hvis du har skoret lavt:

§         Har du problemer med at skabe goodwill hos andre?

§         Har du problemer med at indrømme når du tager fejl?

§         Ved du hvornår det er hensigtsmæssig at give op?

 Kompromis-søgende

Anvendes:

§         Når målene ikke har den store betydning og det ikke er anstrengelsen værd at anvende mere assertive måder

§         For at opnå hurtige hensigtsmæssige løsninger, eller som ”backup” måde når både samarbejde og konkurrerende adfærd ikke fører til succes

§         Ved pris- og lønforhandlinger

Hvis du har skoret højt:

§         Koncentrerer du dig så meget på de praktiske aspekter og taktikken i kompromisser at du nogen gang taber overblikket over de større sammenhænge, værdier, langsigtede mål og firmaets tarv?

§         Skaber fremhævelsen af købmands-forhandling et kynisk klima, spillerattitude. Sådan et klima kan underminere mellemmenneskelig tillid og aflede opmærksomheden fra de forud forhandlede fordele.

Hvis du har skoret lavt:

§         Synes du, at du er for sensibel og genert til at være effektiv i situationer hvor du handler (”prutter om prisen”)

§         Er det svært for dig at give indrømmelser? Uden denne sikkerhedsventil kan det være svært for dig at snige dig elegant ud gensidigt destruktive argumenter, magtkampe, etc.

 Samarbejdende

Anvendes:

§         En løsning hvor begges behov er vigtige og det ikke er nok med et kompromis

§         Hvis målet er at lære dvs. afprøve antagelser, forstå andres synspunkter.

§         At skabe engagement og forpligtelse ved at indarbejde de andres synspunkter i en  beslutning baseret på overensstemmelse

Hvis du har skoret højt:

§         Bruger du meget tid på at diskutere emner i dybden hvor det i grunden ikke er nødvendigt?

§         Trivielle problemer kræver ikke optimale løsninger, og personlige forskelligheder eller uenigheder behøver ikke at blive gennemgået i detaljer

Hvis du har skoret lavt:

§         Er det svært for dig at se forskelligheder som muligheder for at opnå fælles gevinst, som mulighed for at lære af eller at løse problemer?

§         Er dine underordnede ikke engageret i dine beslutninger og retningslinjer? Måske er deres egne interesser ikke indarbejdet i disse beslutninger og retningslinjer.